Khóa học Forex

Master trade standard

Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản, giúp bạn có hành trang đầy đủ để tham gia thị trường Forex.

Nội dung

Khóa học Forex

Sản phẩm

Tìm hiểu về các sản phẩm giao dịch trên thị trường Forex

Thuật ngữ

Đọc và hiểu biểu đồ, các lệnh trong giao dịch và các thuật ngữ giao dịch

Phương pháp

Các phương pháp phân tích và các kỹ thuật cơ bản

Lựa Chọn sàn

Các tiêu chí nào để lựa chọn và đánh giá một sàn Forex uy tín

Mở tài khoản

Hướng dẫn các điều kiện và cách thức mở tài khoản giao dịch

Thực hành

Các học viên có thể kiếm được tiền ngay trong quá trình học

Mr. Tuyên

CEO

Mr. Lee Anh

Co-founder

Chuyên gia tư vấn

Đội ngũ chuyên gia của golden finance

Bạn đã sẵn sàng?

Trang bị kiến thức về lĩnh vực tài chính ngay hôm nay